Heemkunde Gouw Antwerpen

 

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw


Koepelvereniging voor heemkundige, geschiedkundige en oudheidkundige kringen in de provincie Antwerpen


Lidgeld:  € 30 inclusief BA-verzekering voor uw vereniging en 1 abonnement op Gouwtijdschrfit


Abonnement Gouwtijdschrift:  € 20


Losse nummers: € 10 (incl. verzending)


MEDEWERKERS GEZOCHT


Ook heemkunde Gouw Antwerpen heeft nood aan medewerkers. Vooral in de wetenschap dat (vrijwillige, want gratis) “dienstverlening aan onze aangesloten heemkringen” prioritair blijft, zeker na 2018 indien de subsidiekraan voor heemkringen mogelijk misschien dreigt opgedroogd te kunnen raken.


Recent hebben we een tweetal nieuwe bestuursleden aan kunnen trekken en zijn we een werkgroep opgestart, die tracht via een vernieuwde webstek (begin september nog in opmaak) nieuw leven te brengen in onze digitale leefwereld. Het hostingcontract van de vroegere webstek werd opgezegd eind juli.

Contact


Geïnteresseerd in de geschiedenis van uw familie, omgeving, dorp of stad?  Dan biedt de heemkunde je het gepaste antwoord. Neem contact op met Heemkunde Gouw Antwerpen vzw en wij vertellen U wie we zijn en waar je in de provincie Antwerpen en zelfs daarbuiten het best aan je trekken komt.  U kan ons bereiken via e-mail:  info@heemkunde-gouwantwerpen.be


Wat is Heemkunde?


Heemkunde is een methode om te komen tot kennis, met als onderwerp het “heem”, de eigen omgeving, dorp, stad of streek, met al wat er bij hoort. Het is de alzijdige studie, kennis van een bepaalde omgeving, inzonderheid van vroegere en huidige levensomstandigheden, feiten en overleveringen in een bepaald (eigen) dorp, stad of streek, ingebed in de grote geschiedenis.
Heemkundig en heemkundige zijn normale afleidingen van heemkunde, met betrekking tot die kennis.